Om osteopati

Vad är osteopati?

Osteopati är en manuell behandlingsform där osteopaten fokuserar på att hitta åt grundorsaken till besvären. Osteopatin grundades av den amerikanske läkaren Andrew Taylor Still på slutet av 1800-talet och finns idag i många länder i världen.


Vad gör en osteopat?

Osteopaten använder sina händer som redskap vid undersökning, diagnos och behandling. Behandlingen utgår från att kroppen är en enhet där alla system är i samverkan samt att kroppen har en självläkande och självreglerande förmåga. Osteopaten anpassar alltid efter individ och behov.