Hitta hit

Jag finns på Slöjdgatan 4 i Umeå. Gå in på innergården, kliniken finns på entréplan och parkering finns efter gatan.